Robert Macfarlane onderzoekt de interactie tussen ‘het landschap en de menselijke emotie’. Hij schrijft o.a. ook over het wood wide web, een ongelooflijk onderaards netwerk van schimmels, dat het bomen mogelijk maakt met elkaar te communiceren, zelfs om elkaar te helpen. De moderne wetenschap heeft er pas 25 jaar weet van en toch ligt dat netwerk vlak onder onze voeten. Daarmee staat het model voor alles wat we nog niet weten, wat we nog kunnen ontdekken, maar ook voor verbinding, voor wederkerigheid. Het is ook een hoopvol symbool voor de mens. We zijn soms een verschrikkelijke soort, maar ook een soort die in staat is tot samenwerken, tot vriendelijkheid, tot het delen van kennis, ervaring en bescherming.

Lees hier het gehele artikel