Kijk als we nieuwe technologie inzetten voor maatschappelijke problemen kunnen we hele mooie dingen bereiken!

De digitale revolutie vraagt wel om ethiek en doet een beroep op ons complexe denkvermogen. Meer dan ooit is het belangrijk dat we vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken en die inzichten met elkaar kunnen verbinden tot meerdere oplossingen.
Vooralsnog snappen we heel veel maar de samenhang van de natuur en hoe zij werkt kunnen we nog niet doorgronden. Dat is de mysterie van het leven!