Planbureaus adviseren laat termen anderhalvemetersamenleving en nieuw normaal los

Het beleid moet volgens de planbureaus naast bescherming tegen besmetting straks ook gebaseerd zijn op langetermijndoelen voor de economie, leefomgeving en samenleving. Ze adviseren daarom de nadruk niet op de korte termijn te leggen, “maar op een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving”.