Verplichte kost om eens te kijken is de film The Wave. Een waargebeurd experiment waarin leraar leerlingen liet ervaren hoe makkelijk het is je omgeving blindelings te volgen en wat daarvan het resultaat kan zijn. Hoe belangrijk het is zelf te blijven nadenken en verantwoordelijkheid te nemen. Eigen regie te nemen in ons leven en continue onszelf vragen te stellen over onze eigen acties, inzichten en gedachtengoed, wat weer leidt tot nieuwe inzichten.

Vervang het woord respectvol in elk willekeurig woord en je hebt mooie reflectievragen.
1. Waar zijn we respectvol naar onszelf toe en waar niet?
2. Waar zijn we respectvol naar anderen en waar niet?
3. Waar zijn we respectvol naar onze aarde en waar niet?
4. En wat is onze verantwoordelijkheid hierin?

Door vragen te blijven stellen ontstaan weer nieuwe zienswijzen en dat zet daarmee alles in een ander perspectief.