Emotie is de baas! Inzichten uit neuromarketing.

https://www.customertalk.nl/nieuws/het-vakgebied-neuromarketing-is-volop-in-beweging